Suomen merialueen
kestävän käytön visio

Visio 2050 on osa Suomen merialuesuunnittelu työtä. Tässä kokonaisuudessa esitellään työn tuloksia ja visiotyön prosessia. Kutsumme myös kaikki sivustolla kävijät jättämään kommentteja ja käymään yhteistä keskustelua.

Kestävän käytön visiota ja siihen liittyviä aluekohtaisia tavoitteita ja toimialakohtaisia tiekarttoja on laadittu syksyn 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana laajalla sidosryhmä-työskentelyllä. Työn aikana on järjestetty valtakunnallinen työpaja (1.10.2019), jossa tuotettu aineisto on koottu sivustolle omaksi osuudekseen. Lisäksi on järjestetty neljä alueellista työpajaa (6.11.2019 Vaasa, 7.11.2019 Oulu, 27.11. Helsinki ja 28.11. Uusikaupunki), joissa käydyn keskustelun perusteella on muodostettu alueelliset kehityskuvat 2030 ja toimialakohtaiset tiekartat 2030.

Laajan sidosryhmätyöskentelyn tavoitteena on ollut tuoda merellisiä toimialoja yhteen, lisätä keskinäisymmärrystä, sekä luoda yhteistä hyväksyntää ja sitoutumista visiolle. Näin ohjattu eri toimialojen kehitystä suhteessa merialuesuunnittelun kahteen tavoitteeseen, siniseen kasvuun ja meriympäristön hyvään tilaan. Työtä on ohjannut Merialuesuunnittelun koordinaatioryhmä, joka koostuu maakuntaliittojen ja ympäristöministeriön edustajista. Visiotyön konsulttina on toiminut WSP Finland ja alikonsulttina Capful.

Tutustu tästä asiantuntijoiden näkemyksiin merialueiden mahdollisuuksista: