Suomen Merialuesuunnitelma 2030

Tällä sivustolla esitellään Suomen Merialuesuunnitelma 2030 ja siihen liittyvä tausta- ja selvitysaineisto. Merialuesuunnitelma koostuu viidestä eri osasta, joihin voit tutustua alla olevien linkkien kautta.

Suunnittelun lähtökohdat, ekosysteemilähestymistapa ja prosessikuvaus.

Merialueiden mahdollisia ja vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia vuoteen 2050

Merialueiden kestävän käytön visio 2050 ja toimialakohtaiset tiekartat 2030

Merialuesuunnitelma Suomen kolmelle suunnittelualueelle

Merialuesuunnitelman välillisten vaikutusten arviointi

Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori
Pohja-Mykrä Mari
Yhteistyön koordinaatio / Varsinais-Suomen liitto
mari.pohja-mykra(at)varsinais-suomi.fi
+358 41 5508442