Toimialakohtaiset vaikutukset

Tässä luvussa kuvataan merialuesuunnitelmaan sisältyvien toimialojen vaikutuksia ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan. On huomattava, että suunnitelmassa osoitetut alueet kuvaavat potentiaalia eivätkä ole aluevarauksia. Alkuun on nostettu merkintäkortin kuvaus suunnitteluperiaatteista sekä tiekarttatyön yhteydessä tuotettu toimialan visio. Arvioidut vaikutukset on esitetty kolmesta näkökulmasta: vaikutukset ympäristöön, taloudelliset vaikutukset sekä yhteiskunnalliset vaikutukset. Lopuksi on esitetty yhteenveto toimialan vaikuttavuuspolusta.