header_2

Sininen bioteknologia ja sinisen biotalouden innovaatiot

Sininen bioteknologia ja sinisen biotalouden innovaatiot nähdään tulevaisuuden taloudellisen kasvun mahdollisuutena ekologisella tavalla[1]. Toimiala voi myös lisätä kalastuksen ja kalankasvatuksen kestävyyttä ja taloudellisia vaikutuksia, sillä kyseiset alat osaltaan tuottavat raaka-ainetta sinisen bioteknologian tarpeisiin. Merialuesuunnitelmassa ei ole osoitettu aluemerkintöjä tai suunnittelumerkintöjä tätä varten, joten suunnitelmalla ei ole suoranaisia vaikutuksia sinisen bioteknologian toimintaedellytyksiin. Mahdollisesti sinisen bioteknologian toiminnassa hyödynnettäisiin satamia, joiden suunnittelua on kuvattu meriliikennettä koskevassa kappaleessa. 

 

Lähteet