Timo Liikanen
Timo Liikanen

Merialueiden ominaispiirteet

Merialueiden ominaispiirteet koostuvat useista eri tekijöistä, jotka ovat jatkuvassa muutoksessa ja vuorovaikutuksessa keskenään. Jokainen merialue on siten omanlaisensa luoden erilaiset luontaiset reunaehdot ja mahdollisuudet ihmistoiminnalle.

Suunnittelualueiden ominaispiirreselvitykset ovat osa merialuesuunnittelun lähtökohdan muodostavaa nykytilan kuvausta, jonka muita keskeisiä osia ovat Sinisen talouden tilannekuva 2018 -selvitys, Merellinen kulttuuriperintö -selvitys ja Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti. Suunnittelualuekohtaiset Ominaispiirreselvitykset sisältävät tiivistelmän kahdesta viimeksi mainitusta.

Ominaispiirreselvityksissä esitellään suunnittelualueiden keskeiset luonnonmaantieteelliset sekä kulttuurihistorialliset ominaispiirteet sekä nykyinen suunnittelutilanne ja meren käyttö. Merialueiden ominaispiirteet on esitetty tiivistetysti Tarinakartoissa ja otettu huomioon valmisteltaessa suunnittelualueiden Tilannekuvat.

Merialuesuunnittelu kattaa rannikkoviivasta alkaen aluevedet ja talousvesivyöhykkeen. Merialuesuunnittelussa otetaan huomioon maan ja meren vuorovaikutus, jonka vuoksi ominaispiirreselvityksissä käsitellään myös saariston ja rannikon luonnonmaantieteellisiä ja kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä.

 

Suunnittelualueiden ominaispiirteisiin voit tutustua alla olevien linkkien kautta.