header_1

Sininen bioteknologia

Sininen bioteknologia tarkoittaa merialuesuunnittelun näkökulmasta merellä tuotettavia ja korjattavia biomassoja ja niiden tuotantopotentiaalia.

Kansainvälisissä tavoitteissa korostuu sinisen bioteknologian edistäminen, oikeudenmukainen geenivarojen hyödyntäminen, uusien ruoka-aineiden tuottaminen sekä kosmetiikan, biokemikaalien ja lääkeaineiden tuottaminen. Tutkimuksessa on tunnistettu haaste saada sovellukset kaupalliseen vaiheeseen. Alalla yhteistyön rakentaminen, esimerkiksi veden käsittelyn ja kierrätyksen ympärille, on olennaista.

Kansallisiin tavoitteisiin sisältyy kotimaisen kalan käytön, levien viljelyn ja arvon lisääminen, sekä sivuvirtojen hyödyntäminen ja teollisten symbioosien syntymisen tukeminen.

Sininen bioteknologia liittyy läheisesti muihin aloihin, joten siihen liittyvät kehitystavoitteet poikkileikkaavat muita merellisiä sektoreita. Erityisesti kalasta valmistettavat korkean lisäarvon tuotteet ovat sinisen bioteknologian keskeistä sisältöä.

Lähteet

Cyprus Presidency of the Council of the European Union (2012) Declaration of the European Ministers responsible for the Integrated Maritime Policy and the European Commission, on a Marine and Maritime Agenda for growth and jobs the “Limassol Declaration”.

European Commission (2012) Blue Growth opportunities for marine and maritime sustainable growth.

European Commission (2014) A Sustainable Blue Growth Agenda for the Baltic Sea Region.

Maa- ja metsätalousministeriö (2016) Nordic Road Map for Blue Bioeconomy.

Maa- ja metsätalousministeriö (2016) Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma 2025.

Työ- ja elinkeinoministeriö (2014) Suomi kestävän luonnonvaratalouden edelläkävijäksi 2050. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 24/2014.

Valtioneuvoston kanslia (2017) Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen Itämeren alueen strategiasta. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 15a/2017.