Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa

Käyttöohjeet

– Suunnitelma osoittaa merkittäviä ja potentiaalisia alueita. Suunnitelman merkinnät eivät ole aluevarauksia eikä niitä tule sellaisena tulkita. Toimintaa voi olla myös muilla kuin suunnitelmassa tunnistetuilla alueilla.

– Voit tarkastella lähemmin karttamerkintöjä klikkaamalla niitä. Saat tietoosi kohteen nimen ja tarkemman kuvauksen, sekä merkinnän selitteen.

– Huomaa, että merkinnät voivat olla päällekkäisiä.

– Voit avata suunnitelmakartan tarkastelun tueksi tausta-aineistoja, kuten suojelualueita.

– Kartallisen suunnitelman kiinteä osa on merkintäkorttikirjasto, jossa kuvataan karttamerkintöjen yleinen selite, merkinnän kuvaus, suunnitteluperiaatteet, suunnittelualueiden ominaispiirteet ja painopisteet, maan ja meren vuorovaikutus sekä lähtökohdat ja selvitykset.