header_2

Blå bioteknik och innovationer inom den blå bioekonomin

Blå bioteknik och innovationer inom den blå bioekonomin ses som en möjlighet för framtida ekonomisk tillväxt på ett ekologiskt sätt. Näringen kan även öka hållbarheten för och den ekonomiska påverkan av fiske och fiskodling, eftersom branscherna ifråga producerar råvaror för behoven inom blå bioteknik. I havsplanen har inte anvisats några områdesbeteckningar eller planeringsbeteckningar för detta, så planen har ingen direkt inverkan på den blå bioteknikens verksamhetsförutsättningar. Eventuellt skulle man inom den blå bioteknikens verksamhet kunna utnyttja hamnar vars planering har beskrivits i avsnittet om sjöfart.