Branschspecifika konsekvenser

I det här kapitlet beskrivs konsekvenserna för miljön, ekonomin och samhället för de branscher som ingår i havsplanen. Det bör observeras att de områden som anvisas i planen inte är områdesreserveringar utan anger potential. I början finns beteckningskortets planeringsprinciper samt visionen för branschen som tagits fram i samband med arbetet med vägkartan. Konsekvensbedömningarna har presenterats utifrån tre aspekter: miljökonsekvenser, ekonomiska konsekvenser och samhällskonsekvenser. Slutligen presenteras en sammanfattning över konsekvenskedjan för branschen.