Timo Liikanen
Timo Liikanen

Havsområdenas särdrag

Havsområdenas särdrag består av flera olika faktorer som är i ständig förändring och växelverkan. Varje havsområde har således sin särart, vilket skapar olika villkor och möjligheter för mänsklig verksamhet.

Utredningar om planeringsområdenas särdrag ingår i en nulägesbeskrivning som är utgångspunkt för havsplaneringen och även inkluderar andra centrala delar: utredningen om lägesbilden över den blå ekonomin 2018, utredningen om det maritima kulturarvet och rapporten Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018. Utredningarna om planeringsområdenas särdrag innehåller en sammanfattning av de två sistnämnda.

I utredningarna beskrivs de centrala naturgeografiska och kulturhistoriska särdragen samt dagens planeringsläge och användning av havsområdet. Havsområdenas särdrag sammanfattades i berättelsekartor och beaktades när lägesbilderna över planeringsområdena togs fram.

Havsplaneringen omfattar territorialvattnen och den ekonomiska zonen med början från kustlinjen. Den beaktar samspelet mellan land och hav, och därför tar utredningarna även upp skärgårdens och kustens naturgeografiska och kulturhistoriska särdrag.

Du kan ta del av planeringsområdenas särdrag via länkarna nedan.