Finlands havsplan 2030

På den här webbplatsen finns Finlands havsplan 2030 med tillhörande bakgrunds- och utredningsmaterial. Havsplanen består av fem olika delar och du kan bekanta dig med dem via länkarna nedan.

Utgångspunkter, ekosystemansatsen och processbeskrivning.

Möjliga och alternativa framtidsbilder för havsområdena fram till år 2050

Visionen för hållbar användning av havsområden 2050 och branschspecifika vägkartor 2030

Havsplan för Finlands tre planeringsområden

Utvärdering av havsplanens indirekta konsekvenser

Koordinator för det Finska havsplaneringssamarbetet
Pohja-Mykrä Mari
mari.pohja-mykra@varsinais-suomi.fi
+358 41 5508442