Du är varmt välkommen att ge respons på havsplanerna!

Via länken nedan kommer du till blanketten som du kan använda för att ge respons om något av följande:

– Allmänt om havsplanen
– Olika planeringsområdens havsplaner
– Olika maritima branscher och teman
– Visionsarbete
– Konsekvensbedömningen av havsplanerna

Observera att responsblanketten inte kan sparas medan man fyller i den. Om din respons är lång, kan du först förbereda den med ett ordbehandlingsprogram och sedan kopiera den till den här blanketten.

Dataskyddsbeskrivning

Utkastet till havsplanen, som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och följer markanvändnings- och bygglagen, är färdig. Utkastet till planen har utarbetats av kustlandskapsförbunden i tre delar:

  1. Finska viken; Kymmenedalens förbund och Nylands förbund
  2. Skärgårdshavet och södra delen av Bottenhavet; Egentliga Finlands förbund och Satakunta förbund
  3. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken; Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund, Norra Österbottens förbund och Lapplands förbund

Kustlandskapsförbundens landskapsstyrelser har var och en beslutat att i enlighet med 67 c § i  markanvändnings- och bygglagen begära utlåtanden om utkastet av de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde eller uppgifter planen på ett väsentligt sätt berör samt att lägga fram utkastet offentligt för framförande av synpunkter.

Utkastet till havsplanen samt centrala beredningsmaterial finns framlagt under perioden 18.5–17.6.2020www.merialuesuunnitelma.fi

Allmän respons lämnas med den här elektroniska blanketten under framläggningsperioden.

Utlåtande

För mer information kontakta:

Koordinator för det finska havsplaneringssamarbetet
Mari Pohja-Mykrä
tel. 044 711 4320
mari.pohja-mykra@varsinais-suomi.fi

Kymmenedalens förbund: Planeringschef
Frank Hering
tel. 050 308 7290
frank.hering@kymenlaakso.fi

Nylands förbund: Planeringschef
Kaarina Rautio
tel. 046 858 8890
kaarina.rautio@uudenmaanliitto.fi

Egentliga Finlands förbund: Planeringschef
Heikki Saarento
tel. 040 720 3056
heikki.saarento@varsinais-suomi.fi

Satakunta förbund: Chef för områdesanvändning
Susanna Roslöf
tel. 044 711 4334
susanna.roslof@satakunta.fi

Österbottens förbund: Planläggningsdirektör 
Ann Holm
tel. 044 320 6540 
ann.holm@obotnia.fi

Norra Österbottens förbund: Planeringschef
Jussi Rämet
tel. 040 586 3877
jussi.ramet@pohjois-pohjanmaa.fi

Mellersta Österbottens förbund: Kontaktchef
Teppo Rekilä
tel. 040 686 1163
teppo.rekila@keski-pohjanmaa.fi

Lapplands förbund: Planeringschef
Riitta Lönnström
tel. 0400 240 504
riitta.lonnstrom@lapinliitto.fi