Skärgårdshavet och södra Bottenhavet

Det centrala läget har möjliggjort att regionen har utvecklats till en viktig aktör i Östersjön och hela södra Finlands betydelse har förstärkts i Östersjöns marknadsområde.

– I regionen finns en internationellt synnerligen konkurrenskraftig koncentration av högteknologisk sjöfartsindustri, till vilken ansluter sig ett omfattande nät av underleverantörer. Centrala specialområden är marinteknisk industri samt specialiserade industriella tjänster. Inom sjöfarts- och teknologiindustrin har man satsat på produktutveckling samt nästa generations produkter och tjänster.

– Fisket är en livskraftig näring i havsområdet, vid sidan av vilken fiskodlingen har ökat i betydelse. Livsmedelsindustrin har stor betydelse i regionen och dess tillväxt- och produktutvecklingsmöjligheter har utnyttjats produktivt.

– Helhetslösningar med förnybara energiformer har stått i centrum för den regionala utvecklingen. Produktionen och förbrukningen av förnybar energi och den företagsamhet som ansluter sig därtill har främjats och det utbredda energikunnandet i regionen har möjliggjort tillväxten inom branschen. Byggandet av vindkraftsparker till havs har kombinerat energi-, offshore- och teknologiindustrins kunnande på ett nytt sätt, som inte längre är bundet till de traditionella branschgränserna.

– I regionen finns en internationellt unik natur- och landskapshelhet och man har genomfört en koordination och utveckling av den turism som har den som mål. Den unika skärgårdsnaturen och det livskraftiga kulturarvet är livsvillkor och viktiga attraktionsfaktorer för turismen.

– I den livskraftiga skärgården finns det högklassiga tjänster för invånarna och den har goda kommunikationer.

Visionsarbetet för havsplaneringen har skapat en målstatus för planeringsområdet för 2030. Målstatusen beskriver den utveckling som enligt havsplanen ska uppnås under de följande tio åren.