Skärgårdshavet och södra Bottenhavet

Planen visar betydelsefulla och potentiella områden. Beteckningarna i planen är inte områdesreserveringar och ska inte heller tolkas som sådana. Verksamhet kan förekomma också i andra än de områden som fastställts i planen.

Skalan är 1:750 000, om du vill kan du zooma till 1:577 000.

Du kan undersöka kartbeteckningar närmare genom att klicka på dem. Du ser då objektets namn och en utförligare beskrivning samt en förklaring till beteckningen.

Observera att beteckningarna kan överlappa varandra.

Du kan öppna bakgrundsmaterial (till exempel skyddsområden) som stöd när du tittar på plankartan.