Finska viken

På Finska vikens område samordnar man framgångsrikt de marina funktionerna och vårdar sig om ett gott tillstånd i den marina miljön. Området är expert på blå ekonomi i synnerhet inom sektorerna maritim logistik och hållbar turism.

– Det är viktiga utvecklingsmål får såväl kuststäderna som hela havsområdet att främja resurseffektivitet och koldioxidneutralitet.

– Finska viken är ett livskraftigt sjöfartsområde, där den livliga trafiken fortsätter. I området ligger Finlands viktigaste internationella hamnar, som är globalt konkurrenskraftiga. Hamnarna skapar tillväxt och är viktiga punkter för växelverkan mellan land och hav. Innovationer inom sjöfarten och den maritima logistiken bildar en grund för konkurrenskraften och en hållbar utveckling i branschen.

– Den järnvägstunnel som eventuellt byggs mellan Finland och Estland öppnar nya logistiska och turistförbindelser till Europa.  

– Huvudstadsregionen är turisternas port till området. Spetsobjekt för turismen är dessutom de andra havsnära städerna Hangö, Raseborg, Borgå, Lovisa, Kotka och Fredrikshamn samt skärgården i deras närhet. Serviceutbudet i den unika skärgården är mångsidigt, vilket förutom turister även lockar nya invånare och aktörer.

– Turism och rekreation drar nytta av kuststädernas närhet till havet och hela kusttraktens marina natur. Det har utvecklats rekreationstjänster utifrån lokalbefolkningens behov.

– Förutsättningarna för fiske har säkerställts. Närproducerad mat produceras hållbart och ansvarsfullt i området.

– Forskningssamarbetet i anslutning till havsområdena, den blå bioteknologin och blå bioekonomin har utvecklats. Det har möjliggjort innovationer, produktutveckling och nya arbetsplatser.

– Verksamheterna i havsområdet genomförs så att de främjar ett gott tillstånd i havet och mångformighet i undervattensnaturen. Natur- och kulturvärdena betraktas som kapital.

Visionsarbetet för havsplaneringen har skapat en målstatus för planeringsområdet för 2030. Målstatusen beskriver den utveckling som enligt havsplanen ska uppnås under de följande tio åren.