Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken

Framsteg har gjorts i arbetet för att bevara mångfalden i det norra områdets unika marina natur.

Med en hållbar användning av havsområdet i norr stöder man utvecklingen av regionens attraktion och konkurrenskraft samt främjar övergången till ett koldioxidsnålt samhälle.

– Ett hamnnätverk som utvecklas och fungerande logistiska förbindelser är i nyckelställning med tanke på regionens tillgänglighet och konkurrenskraft. Förbindelserna till Sverige stöder utvecklingen inom ett flertal branscher.

– Fiskerihushållningen har utvecklats med beaktande av hela värdekedjan från fiske och odling av matfisk till förädling. Verksamhetsförutsättningarna för kustfisket är tryggade. Regionen är också känd för de möjligheter som ansluter sig till fritidsfisket.

– Regionens gedigna energikunnande och potential för förnybar energi har skapat nya möjligheter för regionen: produktionen och förbrukningen av förnybar energi ökar och de cirkulära ekonomilösningarna utvecklas. Byggandet av havsbaserade vindkraftverk har samordnats med havsområdets övriga användningsformer samt natur- och landskapsvärdena.

– I användningen av havsområdet bidrar man till att det uppnås ett gott tillstånd i den marina miljön genom att lokalisera de funktioner som ändrar miljön till de områden som är bäst lämpade för dem. Kunskapen om undervattensnaturen och -kulturarvet har ökat. 

– Den nordliga marina miljön utnyttjas som attraktionsfaktor vid utvecklingen av skärgården, städerna vid kusten och turistorterna. Turist- och rekreationsbruket av Kvarkens världsarvsområde samt övriga natur- och kulturobjekt har utvecklats.

– Turist- och rekreationsmålens tillgänglighet och goda utbud på tjänster stöder utvecklingen i branschen. Den unika vinterturismen har ökat i betydelse när klimatförändringen förstärks.

– I användningen av havsområdet, kusten och älv- och åmynningarna stöder man en återupplivning av vandringsfiskbestånden och beaktar landhöjningskustens specialförhållanden. 

Visionsarbetet för havsplaneringen har skapat en målstatus för planeringsområdet för 2030. Målstatusen beskriver den utveckling som enligt havsplanen ska uppnås under de följande tio åren.