Vision 2050 är en del av arbetet med den finländska havsplaneringen. I denna helhet presenteras ett urval av resultaten av arbetet och visionsarbetsprocessen.

Syftemålet med arbetet har varit att tillsammans med intressenterna i havsplaneringen bilda sig uppfattningar om vilka behoven är för en hållbar blå tillväxt och vilka nya möjligheter den erbjuder. Dessa har utformats till vision 2050.

Visionen för hållbar användning och de därtill anslutna regionala målen och vägkartorna för de olika branscherna har utarbetats under hösten 2019 och början av 2020 med ett omfattande intressentarbete. Under arbetet har det ordnats en riksomfattande workshop (1.10.2019) och det material som producerades på den har samlats i en egen avdelning på sajten. Dessutom har det ordnats fyra regionala workshoppar (6.11.2019 Vasa, 7.11.2019 Uleåborg, 27.11. Helsingfors och 28.11. Nystad) och på basis av den diskussion som fördes på dem har man utformat regionala utvecklingsbilder 2030 och vägkartor för de olika branscherna 2030.

Målsättningen för det omfattande intressentarbetet har varit att föra samman de maritima branscherna, öka den ömsesidiga förståelsen samt skapa ett samfällt godkännande och engagemang för visionen. På så sätt har man styrt utvecklingen i de olika branscherna i riktning mot dess två mål, blå tillväxt och en havsmiljö i gott skick. Arbetet har letts av Koordinationsgruppen för havsplaneringen, som består av representanter för landskapsförbunden och miljöministeriet. Konsulter i visionsarbetet har varit WSP Finland och som underkonsult Capful.