Toimialakohtaisten tiekarttojen aineisto on kerätty neljässä alueellisessa työpajassa (6.11.2019 Vaasa, 7.11.2019 Oulu, 27.11. Helsinki ja 28.11. Uusikaupunki).
Tiekartat kuvaavat sekä nykyisiä toimintoja merialueilla, että tulevaa, vision mukaista toimintaa.