Visio 2050 on osa Suomen merialuesuunnittelu työtä. Tässä kokonaisuudessa esitellään työn tuloksia ja visiotyön prosessia.

Kestävän käytön visiota ja siihen liittyviä aluekohtaisia tavoitteita ja toimialakohtaisia tiekarttoja laadittiin syksyn 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana laajassa sidosryhmätyöskentelyssä. Työn aikana järjestettiin valtakunnallinen työpaja (1.10.2019), jossa tuotettu aineisto on koottu sivustolle omaksi osuudekseen. Lisäksi järjestettiin neljä alueellista työpajaa (6.11.2019 Vaasa, 7.11.2019 Oulu, 27.11. Helsinki ja 28.11. Uusikaupunki), joissa käydyn keskustelun perusteella on muodostettu alueelliset kehityskuvat 2030 ja toimialakohtaiset tiekartat 2030.

Laajan sidosryhmätyöskentelyn tavoitteena on ollut tuoda merellisiä toimialoja yhteen, lisätä keskinäisymmärrystä, sekä luoda yhteistä hyväksyntää ja sitoutumista visiolle. Näin on ohjattu eri toimialojen kehitystä suhteessa merialuesuunnittelun kahteen tavoitteeseen, kestävään siniseen kasvuun ja meriympäristön hyvään tilaan. Työtä on ohjannut merialuesuunnittelun koordinaatioryhmä, joka koostuu maakuntaliittojen ja ympäristöministeriön edustajista. Visiotyön konsulttina on toiminut WSP Finland ja alikonsulttina Capful.

Tutustu tästä asiantuntijoiden näkemyksiin merialueiden mahdollisuuksista: