A1. EU komission verkkosivut (https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies_fi)

A2. Leino ym. 2018. Sinisen talouden tilannekuva. Gaia Consulting Oy.

A3. Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivut (https://tem.fi/energia-ja-ilmastotavoitteet)

A4. Kaituri ym. 2017. Merialuesuunnittelun lähtökohtia. Ympäristöministeriö.

A5. Baltic InteGrid: towards a meshed offshore grid in the Baltic Sea (2019)

A6. 2030 and 2050 Baltic Sea Energy Scenarios (2019)

A7. Gonzalez et al. 2018. Report on blue economic potential, sectors strategies and development trends.

A8. European Commission 2018. Maritime Spatial Planning (MSP) for Blue Growth.

A9. Kalastus ja kestävä Itämeri –seminaari

A10. Matczak et al. 2018. QUO VADIS – Exploring the future of shipping in the Baltic Sea.

A11. Suomen merialueiden merihiekka- ja mineraalivarantojen hyödyntäminen – luonnos 2019

A12. Laamanen ym. 2016. Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2016–2021

A13. Valtioneuvoston kanslia 2019. Valtioneuvoston periaatepäätös meripolitiikan linjauksista Itämereltä valtamerille

A14. European Commission 2017. Report on the Blue Growth Strategy. Towards more sustainable growth and jobs in the blue economy.

A15. European Commission 2019. The EU Blue Economy Report.

A16. EFARO 2017. A vision on the future of European Aquaculture. 

A17. Konu ym. 2016. Uutta liiketoimintaa kestävän luontomatkailun ja virkistyskäytön ympärille. Valtioneuvoston kanslia.

A18. Maa- ja metsätalousministeriö. 2016. Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma 2025.

A19. Työ- ja elinkeinoministeriö. 2019. Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Suomen matkailustrategia 2019–2028. Luonnos.

A20. Pohjola et al. 2018. Report on existing strategies of key maritime sectors and their future development trends. Plan4Blue report 1.1.2.

A21. Holfve et al. 2013. Turning adversity into opportunity. A business plan for the Baltic Sea. Boston Consulting Group.

A22. WWF. 2015. All hands on deck. Setting towards a sustainable blue economy.

A23. Pohjola & de Andres Gonzalez. 2018. Report on the current status of blue economy business sectors and development trends of key sectors. Plan4Blue report

A24. Merialuesuunnittelun skenaariot 2050. 

A25. National Blue Bioeconomy Development Plan 2025 Finland

A26. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 2017.

A27. Kulttuuriympäristöstrategia 2014-2020 (valtioneuvoston periaatepäätös 20.3.2014)

A28. BalticRIM-hanke (Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management)

A29. Sopimus vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelemiseksi (Suomi ei ole ratifioinut)

A30. Unescon maailmanperintösopimus

A31. Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta

A32. Museovirasto 2018. Museoviraston strategia. Huomisen kulttuuriperintö luodaan tänään. Yhdessä.

A33. Euroopan kulttuuriperintöstrategia 2017.

A34. Työpaja: Merialuesuunnittelun vuorovaikutusfoorumi, Helsinki 8.10.2019

A35. Valtioneuvosten kanslia 2019. Pääministeri Rinteen hallitusohjelma 2019